Ontvang Gratis Tuintips

U bent hier : Forum

Naar beneden

martje
Lid tuinadvies
Lid sinds Jul 2006
Digituin: 47 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 34
Topic gestart op 24/06/2007 om 17:05

Bedankt voor de goede raad maar ik ga niet betalen omdat mijn buurman een luierik is.zijn ganse tuin staat vol met onkruid, wilde bomen zoals essen en kerselaars. binnen een paar jaar woon ik naast een bos want alles wat wild is groeit veel sneller dan hetgeen men plant of zaait.
het stoort mij niet wat er in zijn tuin staat, maar wel de boom waar ik schade van heb.
ook heb ik alle moeite om zijn scheuten van zijn frambozen uit mijn moestuintje te houden, die komen ook onder de draad doorgekropen.
in mijn moestuintje staan groenten, geen ezeltje dat geld....... dus dat hijzelf maar opdraait voor het verwijderen van zijn bomen. daarom blijf ik bij mijn oproep voor een produkt dat ik tegen zijn boom kan gieten opdat die zou kapot gaan.

groetjes.

Helianthus
Tuinkenner
Lid sinds Aug 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 493
Antwoord op 22/06/2007 om 18:34
Hallo Martje,

Enkele dagen geleden heb ik een antwoordje gegeven op een gelijkaardige vraag als de jouwe.
Ze stond wel in een andere rubriek.
De link naar die topic is ;

http://forum.tuinadvies.be/16_8389_Bomen_van_buren_snoeien.htm

Voor de gemakkelijkheid heb ik een stukje uit dat antwoord gecopieerd zodat je toch wat algemene informatie hebt.


Over snoeien van overhangende takken en het aanplanten en het kappen van bomen is er een specifieke wetgeving.
Voor hoogstambomen geldt de regel dat ze op minstens 2 meter van de scheidingslijn dienen te worden aangeplant.
Men spreekt van een hoogstamboom als een boom van nature meer dan 3 meter hoog wordt (in de wetgeving althans, in de sierteelt heeft deze benaming betrekking op de stamhoogte).
Voor een hoogstamboom die ergens langer dan 30 jaar staat geldt een verjaring.
(stel je voor dat je een hoogstamboomgaard hebt en plots wordt er achter jou boomgaard een wijk verkaveld, het zou maar al te jammer zijn dat jij dan "verplicht" wordt je bomen die daar misschien al 50 jaar staan te kappen omdat ze te dicht op de nieuwe scheidingslijn zouden staan...).

Voor hagen en struiken geldt een plantafstand van minstens een halve meter van de scheidingslijn.
Hagen OP de scheidingslijn worden als gemeenschappelijk aanzien en hiervoor dient iedere buur zelf in te staan voor het onderhoud ervan op zijn perceel.
Let wel op; voor het snoeien van een haag die over de perceelsgrens heen groeit (zoals in jou specifieke geval dus), dient de tegenpartij toelating te verlenen tot het betreden van het perceel aan de persoon die de snoeiwerken wil uitvoeren.
Dus jou buurman is verplicht die takken te snoeien maar jij bent anderzijds verplicht hem de toegang tot jou perceel te verlenen ten einde dit snoeiwerk te kunnen uitvoeren !

Nog even voor de volledigheid.
Wat betreft overhangende takken met fruit; ook hier dien je van af te blijven.
Tenzij het fruit op de grond valt, als het op jou grond ligt is het van jou, zolang het aan de boom hangt, afblijven...

Misschien rare regeltjes allemaal maar toch beter van ze te kennen vooraleer je dingen gaat doen waarmee je in de problemen zou kunnen komen hé.

Voilà, ik hoop dat je hier iets aan hebt en tot een overeenkomst kan komen met je buur want een goeie buur is toch nog steeds beter dan een verre vriend (alé zeggen ze toch hé
)Zo Martje, nu weet je toch al iets meer hoop ik.

Groetjes, Gert
martje
Lid tuinadvies
Lid sinds Jul 2006
Digituin: 47 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 34
Antwoord op 22/06/2007 om 17:18
Mijn buurman laat zijn tuin verwilderen. tegen de afspanning staat een wilde kerselaar of kriekelaar en groeit ongelooflijk snel.zijn takken hangen al in onze dakgoot. hij neemt veel zon weg uit ons huis en moestuin.ik heb al verschillende keren gevraagd om hem weg te doen.
Veel te duur zegt hij. en hij kan het niet meer zelf.ondertussen zitten wij wel met de vuiligheid.
Kent er iemand een middeltje of produkt dat ik aan de wortels van de boom kan gieten waardoor deze verdort en kapot gaat want ik heb echt geen zin om een rechtszaak te beginnen om een ongewenste boom.
corrielat
1000+ superlid
Lid sinds Jul 2006
Digituin: 64 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 5265
Antwoord op 22/06/2007 om 19:04
Hallo Martje

Kan je niet met de buurman afspreken om alsnog de boom te verwijderen? je zou dan samen kunnen betalen, dat kost wel iets maar je bent van een hoop ergenis af,
WiPe
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 2580
Antwoord op 25/06/2007 om 19:54
Als je een produkt tegen zijn bomen zou aankappen waardoor de bomen doodgaan, bestaat altijd de kans dat je via ondergronds wortelcontact of uitspoeling de planten in je eigen tuin vergiftigd. Misschien kan je toch best eerst met je buurman praten.
koentje
Lid tuinadvies
Lid sinds Nov 2006
Digituin: 5 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 32
Antwoord op 26/06/2007 om 01:01
Hallo,

Alles wat over de omheining of draad hangt van takken,mag je afzagen.
Dat is wettelijk bepaald,je hebt geen kosten en je bent er vanaf.

mvg
hugo
moderator
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 1319
Antwoord op 26/06/2007 om 01:39
Ik weet niet waar vraagsteller woont, Belgie of Nederland,, maar dit staat in het veldwetboek van Belgie en dit is voor 99% gelijklopend met het Nederlandse

Hoe zit het met de regelgeving rond de hoogte van beplantingen, de afstand tot de perceelsgrens, overhangende takken en doorgeschoten wortels?
De hoogte van bomen, struiken en andere beplantingen

Er bestaan geen algemene bepalingen over de toegestane hoogte van beplantingen. In een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) of in een verkavelingsvoorschrift kan echter wel een bepaalde maximum hoogte opgenomen zijn.Zijn er geen voorschriften, dan kunt u afspraken maken met de buren. Deze kunnen u namelijk vragen om overhangende takken te verwijderen. Wanneer u echter niet tot een overeenkomst kunt komen, kunt u terecht bij de vrederechter.

De afstand van bomen, struiken en andere beplantingen tot de perceelsgrens

Voor de afstand van bomen tot de perceelsgrens gelden de bepalingen van het Veldwetboek:
Voor hoogstammige bomen bedraagt deze afstand 2 meter.
Voor andere bomen, levende hagen en struiken moet u een afstand van 0,5 meter respecteren.

Overhangende takken en wortels

Privéterrein
Buren kunnen de rooiing eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op kortere afstand geplant zijn dan dewet bepaalt.
Uw buren kunnen eisen dat overhangende takken van bomen weggehakt worden. Buren mogen deze echter niet zelf snoeien of verwijderen.
Doorgeschoten wortels op het terrein van de buren mogen wel door de buren zelf verwijderd worden.
Bijburengeschillen is de vrederechter bevoegd.

Openbaar terrein
Voor overhangende takken van bomen, die op eigendom van privépersonen staan, geldt de volgende regeling: takken mogen tot op 2,5 meter boven het voetpad hangen en tot 4,5 meter boven de rijweg. Burgers kunnen dit melden aan het wijkcommissariaat in de buurt.

Het rooien van bomen

Voor het vellen van bomen is in bepaalde gevallen een vergunning vereist.


hopelijkhebt U d'er wat aan

groetjes
WiPe
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 2580
Antwoord op 26/06/2007 om 16:15
CITAAT:
Hallo,

Alles wat over de omheining of draad hangt van takken,mag je afzagen.
Dat is wettelijk bepaald,je hebt geen kosten en je bent er vanaf.

mvg


Nee, dat mag dus absoluut niet. Die takken zijn van de buurman, en daar moet jij dus afblijven. Net zoals met fruit op overhangende takken, dat blijft van de buurman, ook als het afgevallen is.
Alleen wortels mag je doorsteken, omdat je anders je eigen grond niet meer zou kunnen bewerken.
hugo
moderator
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 1319
Antwoord op 27/06/2007 om 01:32
CITAAT:
Hallo,

Alles wat over de omheining of draad hangt van takken,mag je afzagen.
Dat is wettelijk bepaald,je hebt geen kosten en je bent er vanaf.

mvg


dat dacht mijn schoonvader (liefhebber van beton en stenen waar geen blaadje mocht opliggen) indertijd ook, heeft hem een aardig centje gekost toen buurman er een expert bijhaalde en klacht indiende

groetjes
Adrienne
Moderator
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 151 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 5647
Antwoord op 30/06/2007 om 07:37
hi, hi, ben ik blij dat mijn buren koeikes zijn

Ik zou toch eens de wijkagent laten komen en niet zelf beginnen met takken
van je buurman zijn boom te zagen !!!

stargazer
Lid tuinadvies
Lid sinds May 2007
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 8
Antwoord op 03/07/2007 om 04:39
Hopenlijk creeer ik nu geen vreemd beeld van mijzelf om dit bericht als eerst bericht te posten, ik kon echter niet laten om even wat onderzoek te doen voor het geval ik dit ook mee ga maken.

Dit staat er in de Nederlandse wet :

Artikel 44 | BW5, Boek 5, Titel 4
1.
Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen.

2.
Degene op wiens erf wortels van een ander erf doorschieten, mag deze voor zover ze doorgeschoten zijn weghakken en zich toeëigenen.


Dus geen twijfel meer mogelijk, als het hier om een nederlandse tuin betreft tenminste.
Hopelijk helpt het.
martje
Lid tuinadvies
Lid sinds Jul 2006
Digituin: 47 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 34
Antwoord op 03/07/2007 om 15:26
Neen ik woon in Belgie.
Ik mag dus wel de wortels van de frambozen in mijn moestuin weghalen. allee dat zou er dus nog aan mankeren ook indien ik mijn tuin zou moeten laten verwilderen.
ik weet 1 ding. de belgische wetten zijn grandioos voor luiriken, en al wat slecht is.
bij heel droog weer, wat voor het moment nu het geval niet is, ga ik toch een paar bidons javelwater met onkruidverdelgen tegen zijn boom kappen want de wet volgen lijkt mij een onbegonnen werk.
in ieder geval, bedankt iedereen voor de nuttige informatie die ik van jullie mocht ontvangen
jdcoster
Tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 631 planten
Kreeg 2320 bloemetjes
berichten: 2548
Antwoord op 06/07/2007 om 07:07
Oog om oog, tand om tand maakt de halve wereld blind.
In bepaalde landen verkiest men ook muren, prikkeldraad en dynamiet en vergeet dat men met wat goede wil en overtuigingskracht toch verder zou komen.
Wisselen jullie wel eens verjaardagswensen uit? Heb je die buur al eens uitgenodigd om een glas te drinken? Zou je hem bezoeken als hij in het ziekenhuis ligt. Heb je al eens aangeboden zijn dakgoot mee te reinigen terwijl je met de jouwe bezig bent?
Het zijn maar voorbeelden natuurlijk, maar het zit hem in die kleine gebaren.
Ikzelf heb een buurman waarmee ik kennis maakte terwijl ik hem hielp een zware met aarde gevulde aanhangwagen op zijn oprit te duwen.
Hij staat altijd voor mij klaar als ik hulp nodig heb. Hij heeft voor mij twee dagen lang belangloos mijn centrale verwarmingsnet herlegd. Van mij krijgt hij van ieder nest slachtkonijnen telkens het mooiste exemplaar, hij deelt mee in de honingoogst en ik verzorg zijn planten in de winter in mijn serre.
Emmer javel? Foei !
Als jullie daar niet in staat zijn vriendschappelijk tot een vergelijk te komen. Dan is er nog de wijkagent en de vrederechter en die kosten niets. Gebruik gezond verstand in de plaats van javel.martje
Lid tuinadvies
Lid sinds Jul 2006
Digituin: 47 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 34
Antwoord op 06/07/2007 om 15:23
heb jij geluk dat je naast zo een goede buur woont. Naast jou zou ik ook wel willen wonen.
wijkagent?????? beroepshalve kom ik veel in contact met wijkagenten. denk je nu echt dat deze mensen voor zo een gezever ga lastig vallen. hun agenda staat wel vol met wat belangrijkere dingen dan een boom die een beetje te dicht tegen de draad groeit.
Tine
1000+ superlid
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 79 planten
Kreeg 1 bloemetjes
berichten: 2258
Antwoord op 06/07/2007 om 16:30
Martje, je kunt dit wel gezever noemen, maar als de irritaties steeds erger worden, dan moet er toch wat gedaan worden en is in eerste instantie de wijkagent de aangewezen persoon. Kom je dan nog niet tot overeenstemming, dan zou als laatste redmiddel de vrederechter ingeschakelt kunnen worden. Ga vooral niet op eigen houtje iets "verzieken"want dan kan uiteindelijk de situatie escaleren en ben je nog verder van huis.

Tine.
LOBU
Tuinkenner
Lid sinds Oct 2007
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 229
Antwoord op 10/08/2008 om 01:10
Heb ook al een paar van die histories meegemaakt bij klanten, maar een uitspraak van de vrederechter betekent niet dat die boom al gesnoeid is!
Eerst aangetekend aanschrijven dat hij de takken dient te snoeien binnen termijn x, dan nogmaals, dan vrederechter, dan aangetekend dat de uitvoering van het vonnis dient te gebeuren binnen termijn x, dan na verstrijken termijn dat jij zelf zal gaan snoeien op dag x, dan snoeien en netjes teruggeven wat werd afgesnoeid!
En dat allemaal om bv enkele laaghangende takken in te korten om een omheining te kunnen plaatsen!
En natuurlijk telkens de politie erbij wanneer er ook maar iets mis zou kunnen zijn, tot die het ook beu zijn en gewoon niet meer opdagen.
Als de definitie voor het mens-zijn cogito ergo sum (ik denk dus ik ben) is, moeten we die 6.5 miljard mensen misschien toch eens nader evalueren en een nieuwe naam bedenken voor het ras dat niet aan denken toekomt

Aan Pee, de grootste en onweerlegbaar zekerste fout die jouw buurman heeft begaan is het plegen van huisvredebreuk en indien de boom effectief weg was, diefstal! Het hout, de takken, de bladeren,... zijn of waren allemaal jouw eigendom. Deze zaak kan je niet verliezen als je kan bewijzen (of hem laten toegeven) dat hij de boom heeft omgezaagd. Wel eerst pv laten opstellen door politie dat jouw eigendom ontvreemd werd.
Buiten het al dan niet mogen blijven staan of moeten uitdoen of snoeien van die boom is het gewoon onfatsoenlijk en zelfs asociaal om gewoon zondermeer je wil door te drijven en het recht in eigen handen te nemen, geen enkele rechter zal zoiets laten passeren, al zou hij ten gronde beslissen dat die boom toch weg moest!
Misschien heeft hij wel een illegaal tuinhuis of een onvergunde veranda of zwembad, dan wordt het toch dringend tijd dat je die met de gehele buurt gaat afbreken of dichtgooien, met een graafmachine en een bulldozer zo gepiept!
pee
Lid tuinadvies
Lid sinds Aug 2008
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 3
Antwoord op 09/08/2008 om 11:56
CITAAT:
CITAAT:
Hallo,

Alles wat over de omheining of draad hangt van takken,mag je afzagen.
Dat is wettelijk bepaald,je hebt geen kosten en je bent er vanaf.

mvg


dat dacht mijn schoonvader (liefhebber van beton en stenen waar geen blaadje mocht opliggen) indertijd ook, heeft hem een aardig centje gekost toen buurman er een expert bijhaalde en klacht indiende

groetjes


hallo

ik ben nieuw hier en kom via bouwinfo
heb eergisteren meegemaakt dat men buurmen zelf een boom afgezaagd heeft tijdens onze afwezigheid, op onze grond wel te verstaan

er is ook helemaal geen lange historie aan voorafgegaan van discussies over al dan niet wegdoen van die boom
buur heeft het éénmaal gevraagd boom weg te doen( hij staat er al zeker 15 jaar, hangt over de groententuin van de man, maar de man heeft meer dan 3000m² grond en objectief gezien slechts heel beperkt hinder van de boom ) voor ons was het een leuke afscheiding tussen de twee woningen, boom gaf echt meerwaarde

toen de vraag dus kwam om hem weg te doen , heb ik vriendelijk gezegd dat niet liever niet te doen, wel dat de takken zeker gesnoeid konden

opeens, enige weken later, tijdens dat wij gaan werken, is de boom weg

ik lees hier dat er ooit schadevergoeding is betaald voor iets dergelijks

zouden jullie hier ook achteraan gaan ?

thx

pee
WiPe
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 2580
Antwoord op 09/08/2008 om 12:21
De wet is wat dat betreft duidelijk: die boom is van jou. Als de buurman schade toebrengt aan jouw boom moet hij voor die schade opdraaien.
Wanneer er takken overhangen kan de buurman jou vragen om die weg te halen. Hij moet jou wel de kans geven om dat op een manier en een tijdstip te doen die voor de boom een minimum aan schade oplevert. Bovendien bestaat er ook zoiets als het 'recht op eerst ingebruikneming' en 'verjaring'.

De buurman mag in ieder geval nooit eigenhandig en zonder enig overleg de takken van jouw boom zelf afzagen. Laat staan dat hij die boom helemaal zou mogen omzagen.
In principe kan je daarvoor schadevergoeding krijgen.
Hou er wel rekening mee dat zoiets het begin kan zijn van een jarenlang burenruzie.
Anderzijds heeft jou buurman nu al duidelijk te kennen gegeven dat hij het recht in eigen hand durft te nemen. Misschien kun je in zo'n geval best van meet af aan een sterk signaal geven, maar dan nog raad ik je aan om eerst met de buurman te praten, al was het maar om jarenlange problemen te vermijden.

Anderzijds is het geen slecht idee om officieel te laten vaststellen dat de buurman die boom eigenhandig en onwettelijk heeft afgezaagd. Moesten er problemen volgen heb je tenminste bewijzen in de hand dat je buurman de eerste misstap heeft gezet. Maar nogmaals wat burenruzies betreft is voorkomen véél beter dan genezen.
pee
Lid tuinadvies
Lid sinds Aug 2008
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 3
Antwoord op 09/08/2008 om 12:33
CITAAT:
De wet is wat dat betreft duidelijk: die boom is van jou. Als de buurman schade toebrengt aan jouw boom moet hij voor die schade opdraaien.
Wanneer er takken overhangen kan de buurman jou vragen om die weg te halen. Hij moet jou wel de kans geven om dat op een manier en een tijdstip te doen die voor de boom een minimum aan schade oplevert. Bovendien bestaat er ook zoiets als het 'recht op eerst ingebruikneming' en 'verjaring'.

De buurman mag in ieder geval nooit eigenhandig en zonder enig overleg de takken van jouw boom zelf afzagen. Laat staan dat hij die boom helemaal zou mogen omzagen.
In principe kan je daarvoor schadevergoeding krijgen.
Hou er wel rekening mee dat zoiets het begin kan zijn van een jarenlang burenruzie.
Anderzijds heeft jou buurman nu al duidelijk te kennen gegeven dat hij het recht in eigen hand durft te nemen. Misschien kun je in zo'n geval best van meet af aan een sterk signaal geven, maar dan nog raad ik je aan om eerst met de buurman te praten, al was het maar om jarenlange problemen te vermijden.

Anderzijds is het geen slecht idee om officieel te laten vaststellen dat de buurman die boom eigenhandig en onwettelijk heeft afgezaagd. Moesten er problemen volgen heb je tenminste bewijzen in de hand dat je buurman de eerste misstap heeft gezet. Maar nogmaals wat burenruzies betreft is voorkomen véél beter dan genezen.ik weet het, echter denk ik dat het kwaad geschied is, we hebben gepraat en de simpele uitleg was dat boom in de weg stond, net als ons huis trouwens....

dus dat signaal zullen we zeker moeten geven

echter ben ik nu beginnen surfen en ik lees dan dat de boom, indien de man een procedure had gestart, wellicht toch gedwonen gekapt had moeten worden ( hij staat op 1 meter van de scheiding, en is zeker 15 jaar, echter zeker geen 30 jaar...

als hij toch had verwijderd moeten worden, mar is dat cht zo ? , vraag ik me af of het zinvol is schadevergoeding te vragen, anders gezegd, of we een goede kans maken om schadevergoeding te krijgen, heb geen zin een procedure te starten, als we weinig kans maken

het signaal geven : tot hier en niet verder, en dit nooit meer, is al gebeurd

WiPe
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 2580
Antwoord op 09/08/2008 om 20:18
Dat is een moeilijke zaak. En veel, zoniet alles hangt af van de rechter die een uitspraak moet doen.
Als die rechter vind dat het eigendomsrecht geschonden is doordat je buurman het recht in eigen hand heeft genomen bestaat de kans dat je buurman veroordeelt wordt en je een schadevergoeding kan krijgen. Maar als de rechter oordeelt dat de boom er niet mocht staan en dat je buurman de snelste oplossing gekozen heeft, een beetje kort door de bocht, maar alla, iemand moet het doen..., dan sta je dus nergens.
Bovendien bestaat de kans dat als je de zaak wint de buurman in beroep gaat. De vraag is dan of de schadevergoeding zal volstaan om je advocaat te betalen.
pee
Lid tuinadvies
Lid sinds Aug 2008
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 3
Antwoord op 10/08/2008 om 10:12
nog wat extra info

de man heeft toegegeven , bij de politie, dat hij de boom heeft afgezaagd
daarnaast heeft hij wel het hout op ons erf gelegd ( "ik heb het toch opgeruimd" )

verder geloof ik inderdaad dat geen enkel rechter, het zal toelaten dat mensen het recht in eigen handen nemen

daarnaast heb ik me al wat beter laten informeren : die boom staat inderdaad op minder dan 1 meter van de perceelsgrens, maar hij staat er dus al heel lang ( lang voordat wij dit stuk grond kochten) en daarenboven heeft de buurman er, echt objectief gezien, er slechts heel beperkt last van, takken hangen inderdaad boven zijn groententuin, maar takken kon en mochten weg, en daarnaast heeft de man dus waanzinnig veel ruimte en grond hier liggen , dus in het geval het ooit tot een discussie had gekomen voor de vrederechter, maak ik me sterk dat deze beslist had dat de boom enkel "ingekort" had moeten worden

wat wij gaan doen is een bestek op laten maken voor de vervanging van de boom, indien ze ons vergoeden , trekken we de klacht verder in

WiPe
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 2580
Antwoord op 10/08/2008 om 21:53
In principe mocht de boom niet op die plek staan, aangezien hij minder dan twee meter van de erfscheiding stond. De buurman zou dan ook kunnen geëist hebben dat de boom weg moest ipv dat alleen de overhangende takken zouden weggesnoeid worden. Wanneer de boom er al dertig jaar stond zou je echter verjaring kunnen inroepen en zou de buur niet kunnen geëist hebben dat de boom alsnog weg moest.
Die dertig jaar is lastig te bewijzen bij een levende boom, maar aan de hand van de afgezaagde stronk is dat vrij makkelijk aan te tonen.
hannibal
Lid tuinadvies
Lid sinds Mar 2008
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 557
Antwoord op 26/08/2008 om 13:07
Hallo,

Ik denk dat die buur "huisvredebreuk" deed door ongevraagd op jouw grond te komen. Om nog maar te zwijgen van zomaar een boom omzagen. Sommige bomen zijn geregistreerd en die mogen niet gekapt worden. En om te kappen heb je dan geen kapvergunning nodig?

Het vooruitzicht van een burenruzie op je hals te halen is ook niet leuk natuurlijk.
inputeke
Lid tuinadvies
Lid sinds Aug 2009
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 2
Antwoord op 31/08/2009 om 11:42
Wij hebben eenzelfde soort situatie aan de hand in onze tuin ivm een boom die vermoedelijk daar al meer dan 30 jaar staat.

Maar hoe bewijs je dat een boom langer dan 30 jaar ergens staat?

Advies welkom!
WiPe
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 2580
Antwoord op 31/08/2009 om 12:00
Je kan met behulp van een speciale boor (aanwasboor) een kern uit de stam kunnen halen aan de hand waarvan dan de jaarringen geteld kunnen worden. Dat is niet ideaal voor de boom.

Je zou ook de stamomtrek kunnen vergelijken met bomen van de zelfde soorte waarvan de leeftijd bekend is.
Adrienne
Moderator
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 151 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 5647
Antwoord op 31/08/2009 om 14:08
Jeetje toch wat is dat hier allemaal
En dan moet je weten dat mijn buurman een zware boete heeft moeten betalen omdat hij enkele bomen om gedaan heeft in zijn eigen weide.

Goh ik weet wel dat ik het er niet bij liet.
Je kan best goed zijn maar niet gek hé.
Van mijn eigendom, mijn bomen en dieren moeten ze af blijven zo simpel is dat.
WiPe
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg 5 bloemetjes
berichten: 2580
Antwoord op 01/09/2009 om 10:31
Citaat:
Dat is wel heel slecht voor de boom en zegt weinig over hoe lang de boom er staat,wel over de leeftijd,maar je weet niet hoe oud de boom was toen ze geplant is
groet Dirk.


100 % gelijk, maar als je niet kan bewijzen dat de boom al meer dan dertig jaar staat kan de buurman eisen dat de boom gekapt wordt.... en dat is ook heel slecht voor de boom.
JovanDreumel
tuinkenner
Lid sinds Jun 2006
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 2648
Antwoord op 01/09/2009 om 15:01
Energie stekenom het samen op te lossen dat komt de relatie daarna ook ten goede. Doe af en toe wat voor mekaar. De een zal zaltijd wat meer doen dan de ander, maar het lost veel meer op. Toch geen ruzie om een boom. Kom op zeg!!!
inputeke
Lid tuinadvies
Lid sinds Aug 2009
Digituin: 0 planten
Kreeg nog geen bloemen
berichten: 2
Antwoord op 01/09/2009 om 15:12
Er is helemaal geen ruzie. Het zijn vriendelijke mensen. Maar we willen niet hetzelfde ivm die boom. Ik ga hen vragen waarom ze die boom echt niet willen, ik heb een vermoeden maar wil t zeker weten en zien of er toch niet een middenweg kan gevonden worden waar we allen happy mee zijn.

Allesinds iedereen bedankt voor de tips!
Beugelzaag staal 62 cm
Beugelzaag staal 62 cm
Bindbuis 35 m
Bindbuis 35 m
Takkenzaag inklapbaar
Naar boven
Copyright www.tuinadvies.be Brikettenpers of papierpers Print deze pagina       Disclaimer
Eekhoorn op tak - levensecht  -  Hert Sibal liggend - levensecht  -  Elegante houten rozenboog  -  Kaarsemmer citronella extra la...  -  Solarlamp in drijvende zwemban...
Allerlei tuinadvies  -  Week 31 - juli: Droge tijden.  -   Bougainvillea x buttiana 'Jamaica White'  -   Bougainvillea x buttiana 'California Gold'  -   Bougainvillea buttiana 'Barbara Karst'